WWKiP Day 2014

15. juni 2014

World Wide Knit in Public Day på Gl. Ry Møllemuseum – herlig dag!

WWKiP day 2014 WWKiP day 2014 WWKiP day 2014 WWKiP day 2014

 

Advertisement