Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Formand:  Tove Sørensen – Horsensgruppen
Næstformand:
Sekretær: Anne-Dorthe Hertzum – Vejlegruppen
Kasserer: Pia Gade – Viborggruppen
Bitten Pedersen – Århusgruppen
Kirsten Odgaard Poulsen – Viborggruppen
Aslaug Mørk – Vejlegruppen
Susanne Hansen – Horsensgruppen
Suppleanter er Annette Lindberg – Silkeborg og Mariann Jensen – Silkeborg

Bestyrelsen kan kontaktes på foreningens mail strikforsjovmail@gmail.com

kassereren på mail kassererstrikforsjov@gmail.com

Udstillingsgruppen:
Tove Sørensen – Horsens
Inger Skjærbæk – Silkeborg

Garnholdere:
Annette Lindberg – Silkeborg
Helle Andersen – Horsens
Kirsten Odgaard Poulsen – Viborg
Mette Kudsk – Vejle
Mary-Ann Bjarup – Holstebro
Bitten Pedersen – Århus

Hjemmesidegruppen:
Inger Skjærbæk – Silkeborg
Margit Mougaard – Viborg

Revisor  Lene Lykkegaard Hansen – Horsens
Revisorsuppleant  Bente Lippert – Århus