Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
Formand: Mariann Jensen – Silkeborggruppen
Næstformand: Hanne Pjedsted – Vejlegruppen
Sekretær: Anne-Dorthe Hertzum – Vejlegruppen
Kasserer: Lene Lykkegaard Hansen – Horsensgruppen
Bitten Pedersen – Århusgruppen
Kirsten Odgaard Poulsen – Viborggruppen
Mette Kudsk – Vejlegruppen
Suppleanter er Emmy Hansen -Vejle og Solveig Andersen – Silkeborg

Bestyrelsen kan kontaktes på foreningens mail strikforsjovmail@gmail.com

Arrangements gruppen:
Jette Korsbak – Horsens
Tora Nielsen – Horsens
Jytte Nauerby – Silkeborg

Udstillingsgruppen:
Karen Sandager – Silkeborg
Inger Skjærbæk – Silkeborg
Jette Nørgaard – Silkeborg
Annette Lindberg – Silkeborg

Garnholdere:
Mariann Jensen – Silkeborg
Lene L. Hansen – Horsens
Tove Sørensen – Horsens
Kirsten Odgaard Poulsen – Viborg
Mette Kudsk – Vejle
Mary-Ann Bjarup – Holstebro
Bitten Pedersen – Århus

Hjemmesidegruppen:
Inger Skjærbæk – Silkeborg
Margit Mougaard – Viborg

Revisor  Bente Lippert – Århus
Revisorsuppleant  Birthe Kveiborg – Viborg
Reklamer