Referater

Referater fra generalforsamlinger:

Generalforsamling 2019  —  Generalforsamling-2017  —  Generalforsamling-2016 —  Generalforsamling-2015  —  Generalforsamling-2014 —  Generalforsamling-2013

Bestyrelsens beretning:

Formandens beretning – 2019  —  Formandens beretning – 2017  —  Bestyrelsens beretning – 2013

Årsregnskab:

Årsregnskab 2018  —  Årsregnskab 2017

Referat fra generalforsamling lørdag 27. april 2019

 

Referat sat med kursiv efter hvert punkt.

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Mette. Ingen modkandidater, så Mette valgt. Hun konstaterede at indkaldelse var lovlig varslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning ved formanden

Beretning ved formanden, Mariann. Beretning for 2018 godkendt. (Lægges på hjemmesiden?)

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Lene (kasserer) fremlagde regnskab for 2018, som var udsendt til alle. Fint resultat, da der ikke har været store udstillingsudgifter i 18. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

 

 1. Fastlæggelse af kontingent (fra 2020)

Forslag at kontingent fastholdes trods flot indestående. Vi må forvente øgede udstillingsudgifter. Kontingentfastholdelse vedtaget.

 

 1. Indkomne forslag:
 2. Indkøb af sort tyl til nederdele til vores giner

Indkøb begrundet og kort snak om for og imod. Besluttet med bemærkning om, at udstillingsfolk selv bestemmer om de skal bruges eller ikke.

 

 1. Forslag til vedtægtsændring: (Hanne Pjedsted):

Under ”Medlemmer” tilføjes følgende: …”og som ønsker at følge foreningens formål”.

Forslag drøftet, argument imod er, at det er indlysende og overflødigt. Dirigent konkluderer at bestyrelsen må se på om sætningen under ”Medlemmer” kan stryges, hvilket først kan foreslås næste år. Forslag faldet.

 

 1. Forslag til udstillingstema 2020 (var vedhæftet indkaldelsen)

2 afstemningsrunder: 1. runde giver 3 stemmer til hvert medlem, og vi stemte på ” Stjerner”, ”Strik en maske” og ” Strik en prik” til næste runde.

Her 1 stemme til hver. Valget faldt på ” Strik en prik”. Inspiration (se f.eks. Yayoi Kusamas værker på nettet), så næste års udstillingstema er ”STRIK EN PRIK”

 

 1. Valg af kasserer (Lene Lykkegaard Hansen ønsker ikke genvalg)

Pia Gade fra Viborg stiller gerne op og blev valgt med applaus!

 1. Valg bestyrelse (3 af 5 personer) På valg: Hanne Pjedsted og Mariann Jensen ønsker ikke genvalg.

Valgt blev Susanne Hansen og Tove Sørensen, begge Horsens… med applaus og tak.

 1. Valg af 2 suppleanter (Dirigent fortæller, at ingen af de nuværende suppleanter har tilkendegivet ønsker om genvalg)

Valgt blev: 1. supp. Annette Lindberg og 2. supp. Mariann Jensen, begge Silkeborg. (Applaus)

 1. Valg af revisor

Bente Lippert ønsker at trække sig. Valgt blev Lene Lykkegaard, Horsens.

 

 1. Valg af revisorsuppleant.

Bente Lippert blev valgt.

 

 1. Valg til arbejdsgrupper/ udstillingsgruppe

Her kom det svære punkt. Det ER et stort arbejde og hele gruppen ønsker at trække sig.

Dirigent udtrykker bekymring, da vi lige har valgt næste udstillingstema… som vil blive overflødigt såfremt ingen vil sætte en udstilling op.

Drøftelse af nye rammer og muligheder, f.eks. at der udstilles færre steder OG at PR/ skiltning mm og aftaler med mulige udstillingssteder klares af nogle medlemmer, mens selve opsætning, nedtagning og kørsel fra sted til sted klares af andre.

 

Besluttet, at Tove Sørensen (Horsens) står for kontrakter med udstillingssteder og at Inger Skjærbæk står for tilmeldinger og PR (plakat/ skiltning mm) samt at lokalgruppen finder medlemmer til at opsætte udstillingen i lokalområdet og sørger for kørsel til næste sted. ”Murværk” er aftalt på Silkeborg Bad” og muligt nyt sted må verificeres.

Giner mm kan evt. opbevares i lejet BOX.

 

 1. Eventuelt.

Annette ønsker referater fra bestyrelsesmøder sendt til garnholderne.

Bente: tilbud om ”Textil-bog-dag” 1. juni i Risskov i anledning af Gavstriks 25 års jubilæum. Kun 200 kr. for foredrag, workshop og kaffe.

( Tilmelding til bentelippert@hotmail.dk )

 

Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og udstillingsudvalg.

Dirigenten takkede for rimelig god ro og orden.

Derefter kaffe/ kage, ”lille medlemsmarked” med opskrifter mm og så et herligt foredrag ved Anne Kirketerp, som lovede os at fremsende slides fra sit powerpointforedrag om ”Strik, sundhed og mod til at overvinde vaner”.

Ref. Hanne Pjedsted grundet Anne Dorte Herzums fravær.