Referater

Referater fra generalforsamlinger:

Generalforsamling 2023  — Ekstraordinær generalforsamling 2022  —  Generalforsamling 2022  —  Generalforsamling 2020 Online  —  Generalforsamling 2019  —  Generalforsamling-2017  —  Generalforsamling-2016Generalforsamling-2015  —  Generalforsamling-2014 —  Generalforsamling-2013

Bestyrelsens beretning:

Formandens beretning – 2019  —  Formandens beretning – 2017  —  Bestyrelsens beretning – 2013

Årsregnskab:

Årsregnskab 2018  —  Årsregnskab 2017

Referater fra bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde-2022.04.22   —  Bestyrelsesmøde-2022.03.12

Generalforsamling i foreningen i Seriøst strik for sjov:

Referat fra Generalforsamling i Lunden  22.04.2023

(Referatet er skrevet med kursiv efter  hvert punkt).

Vi var i alt 20 fremmødte og fulgte intenst med i Kasper Thomsens foredrag om Strik og historien i DK fra 1800 og frem.. med aflivning af div. myter og med fine tekniske detaljer. Dejligt med en foredragsholder der også kan udføre det håndværk, han forsker i. og Kasper var virkelig dedikeret til sit studium og til strikning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Inger Skjærbæk blev foreslået af bestyrelsen. Inger blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Kirsten berettede om foreningens aktiviteter efter sidste, ekstraordinære generalforsamling. Med en stor tak til dem, der tog sig af udstillingen ”Rumlig Form ” i Thorning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde revideret regnskab for 2022 og redegjorde for bemærkninger fra revisor m h til bilag.
Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent
Indkomne forslag: Halv pris for kontingent fra 1/8 ønskes flyttet  til 1/7 (= halvårlig kontingent).
Forslaget blev vedtaget og ændring indføres i vores vedtægt.

5. Valg af kasserer
Pia giver gerne endnu et år. Pia valgt med applaus.

6. Valg af bestyrelse
På valg er: Anette Ravn og Vivi Holm. Ingen af dem ønskede genvalg.
Anne-Dorte Hertzum (Vejle) og Kirsten Kjærbæk Madsen (Silkeborg)  tilbød sig og blev begge valgt med applaus.

8. Valg af suppleant
Vivi Holm (Vejle) tilbød sig og blev valgt med applaus

9. Valg af revisor
Anne Marie Elsborg blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant
Bente Lippert genvalgt (applaus)

11. Valg af emne til 2024 udstillinger
Forslagene var:
Barok Strik
Eventyrlig strik (H. C. Andersens eventyr)
Stjerner
Kant
På kryds og tværs

Emnerne blev kort motiveret og der blev afstemning med to stemmer til hver deltager.
Temaet: ”EVENTYRLIG STRIK” blev valgt med stort flertal af de to emner, der var flest stemmer for: Eventyrlig strik og Stjerner.
Der udsendes senere uddybende bemærkninger om rammer, bl.a. at vi tager udgangspunkt i H C Andersens mange eventyr.

12. Eventuelt
Der blev drøftet en mulig tur i slutningen af august.

Gruppen i Silkeborg undersøger mulighed for at vi kan lave en ” gå – og strikke-tur om søen og derefter nyde en lækker frokost i Cafeen på ”Silkeborg bad” …og vi fastsatte dagen til søndag den 27/8.

Samme dag kan bidrag til udstillingen ”BAUHAUS” afleveres til udstilling i Herning på Textilmuseet (med start medio september 23)

Der udsendes snarest yderligere opfordring om at deltage i næste udstilling og nærmere detaljer om tilmelding til ”Bauhaus”. Deadline bliver 27/8 for aflevering.

Kæmpeopfordring: at I strikker et bidrag (eller flere) til udstillingen BAUHAUS i Herning, for der er god plads, og vi får fine rammer for vores værker. Museet sørger for skiltning/ værklister mv.

Husk Tilmelding til Inger på mailen: striktilmelding@gmail.com

Referat v Hanne Pjedsted                                                                                           Godkendt af Inger Skjærbæk

 

 

 

Advertisement