Referater

Referater fra generalforsamlinger:

 Generalforsamling-2016 —  Generalforsamling-2015  —  Generalforsamling-2014 —  Generalforsamling-2013

Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning – 2013

Generalforsamling i Seriøs strik for sjov 13. marts 2016

Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Der er 38 medlemmer til stede.

 1. Dirigent: Karen Sandager
  Referent: Kirsten Odgaard
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden: 2015, et specielt, og broget år, med et godt sammenhold i den store forening. Iben Høj besøgte os på sidste års generalforsamling, hvor vi vedtog årets tema: Knitted Art to Wear. I maj måned havde foreningen en god tur til Hørvævsmuseet på Fyn og Hjelholt Uldspinderi.
  Efter sommerferien var der så strikkeweekend, som Holstebro gruppen havde arrangeret. En rigtig hyggelig weekend med godt vejr, strik, hygge, snak og god mad. Der var også workshop hos Bodil om digitale medier.
  D. 12.12 kl.12 afholdt vi så foreningens 10 års jubilæum med seriøs og sjov underholdning og workshops.
  Så i december kom Tv-Midt vest på besøg i Viborg, for at lave optagelser til Kludetæppet.
  Det var også året, hvor vi mistede Susanne og vores kasserer Birgitte.
  Lene er blevet vores ny kasserer, tak for at du vil påtage dig det arbejde, som i starten havde stort besvær med at få diverse dokumenter frem til den nye kasserer, og banken har mange regler, der skal overholdes.
  I slutningen af året var der møde med Holstebrogruppen, mange meldte sig ud, og dannede en ny forening, det var bl.a. uenighed omkring udstillingen. De tilbageværende fortsætter, med et nyt sted at være, og en anden ugedag. Held og lykke til jer.
  Tusind tak til bestyrelsen, garnholdere, arrangementsgruppen og ikke mindst medlemmerne. Det har været et travlt år, og jeg trænger til en pause.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: Fik adgang til Birgittes regnskab, som gjorde arbejdet lidt nemmere. Trods ekstra udgifter til jubilæum har vi ved regnskabets slutning, et underskud på 6.131,47 kr., og et indestående på ca. 44.000kr.
  Regnskabet blev godkendt.

4. Kontingent 2017: Fastholder beløbet uændret.

5. Indkomne forslag til udstillingstema og fælles aktiviteter:

Udstillingstema 2017: forslag:
Ansigter/masker
Den røde tråd, helt bogstaveligt
Farven lilla
Re-think
Naturens form og farver
Omsæt farver fra et billede til tekstil

             Ved afstemning valgtes ”den røde tråd- helt bogstaveligt”

Fællesarrangementer: Der lægges op til, at man selv finder rejsefæller, og må gerne reklamere for ture via mail, men bestyrelsen vil ikke deltage økonomisk.

6. Valg af kasserer: Lene Lykkegaard Hansen
    Valg til bestyrelse: Anne Dorte Hertzum, Vejle modtog genvalg,
Bitten Pedersen, Århus modtog genvalg,
Kirsten Odgaard, Viborg nyvalgt,
Bestyrelsen består desuden af: Elsebeth Solskin, Viborg,
Mariann Jensen, Silkeborg
Lene Lykkegaard Hansen,
Valg af 2 suppleanter: Mette Kudsk og Ulla Skjærlund.
Valg af revisor: Bente Lippert.
Valg af revisorsuppleant: Birthe Kveiborg.

7. Valg af arbejdsgrupper:
a. udstillingsgruppen: Karen Sandager, Birthe Kobæk, Inger Skjærbæk, Ida Hansen
b. arrangementsgruppen: Elsebeth Solskin, Bodil Munch, Hanne Pjedsted, Emmy Hansen

8.  Evt.:
Forslag om workshop med Emmy, som laver skønne ting med cykelslange, sat sammen med strik, stof osv.
Emmy foreslog Indkøb af flere giner til foreningen, helst sorte, så de er ens.
Karen vil gerne leje en transporter, når udstillingen skal flyttes.
Udarbejde inventar liste.
Margit har mulighed for at opbevare ginerne.
World Wide Knit in Public 19. juni på Møllen i Gl. Rye.
Ønske om folder, der præsenterer foreningen.
Reklame for garnstafet i Århus 11. og 12. juni.

Hanne fik blomster og gave som tak for det store arbejde, hun har gjort som formand for foreningen.

Referent Kirsten Odgaard, Viborg afd.

Tak for en god generalforsamling