Referater

Referater fra generalforsamlinger:

Ekstraordinær generalforsamling 2022  —  Generalforsamling 2022  —  Generalforsamling 2020 Online  —  Generalforsamling 2019  —  Generalforsamling-2017  —  Generalforsamling-2016Generalforsamling-2015  —  Generalforsamling-2014 —  Generalforsamling-2013

Bestyrelsens beretning:

Formandens beretning – 2019  —  Formandens beretning – 2017  —  Bestyrelsens beretning – 2013

Årsregnskab:

Årsregnskab 2018  —  Årsregnskab 2017

Referater fra bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde-2022.04.22   —  Bestyrelsesmøde-2022.03.12

Generalforsamling i foreningen i Seriøst strik for sjov.

12.marts 2022

20 medlemmer tilstede.

Afbud fra en håndfuld, der havde fået Corona.

Anne fra Vejle dirigent

Anne-Dorte fra Vejle referent.

1 Beretningen fra Tove Der var et rigtigt godt møde på Hanstedholm i Horsens i oktober. Positiv stemning, gode idéer og gode workshop.Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder på teams.

Der har været møder i de forskellige afdelinger.

Medlemstallet er på 66

2 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Regnskabet blev godkendt.
3 Kontingent Beslutning om at betale 200 kr. om året.
4. De lokale strikkeaftner I Vejle er enige om, at strikkeaftenen er kernen i foreningen.Viborg er flyttet til biblioteket. Vil sende en pressemeddelelse ud om, at afdelingen strikker på biblioteket og at strikning er i fokus. Det er gratis, alle kan komme, godt lys.

I Århus er der ca. 12 medlemmer. De vil gerne fastholde deres lokale strikkeaftner. Er i Folkestedet. Kun hvis man er en forening, kan lokaliteterne benyttes. Strikningen er i fokus.

Silkeborg er i et privat værksted. Det giver stor inspiration og meget hygge.

I Horsens lukker afdelingen højst sandsynligt. Forslag om at kontakte medlemmer og spørge om de vil forsætte.

Konklusion: I de andre fire byer er medlemmerne glade for at mødes og vil fortsætte strikkeriet.

5. Fælles arrangementer Kan være meget inspirerende.
6. ”Pralerunde” Skal pralerunden skifte navn.·         Hvad har du på pinden.

·         Hvad har du strikket

·         Hvad drømmer du om at strikke.

·         Nye indkøb

7. Formål i folder. Inger fra Silkeborg retter i folderen:Mailadressen

Kontonummer

”Foreningens formål” kan skiftes ud med ”foreningen vil”.

Ambitiøs kan skiftes ud med interesseret i at udvikle mig.

Foreningen her skal være for alle dem, der er interesseret i at strikke uanset, hvad man strikker.

Der er mange niveauer at strikke ud fra.

Der er mange strikkeroller at tage.

Vi mødes alle som strikkere, og vi udvikler os derfra.

Lysten driver værket – det skal være sjovt.

I stedet for ”Skal”, kan ordet skiftes ud med ”opfordres til”.

Ingen strikkepoliti.

Plads til alle.

Indkaldelse til ekstra generalforsamling, hvor forenings formål kan diskuteres. At mødet afholdes, når der er blevet valgt en ny bestyrelse og alle har betalt kontingent.

8. Udstilling Udstillingerne giver de små grå mulighed for at cirkulere. Det er det, der kommer ud til andre. Det som viser, at strik kan så meget andet. Vores forenings særkende.Foreningens DNA.

Kun lave én udstilling for hele foreningen pr. år.

Udstillingen går på omgang mellem afdelingerne.

Som står for sted, opsætning og nedtagning.

Emnet bliver taget op i afdelingerne, så alle får inspiration og vendt emnet.

Der har aldrig været censur på det strikkede til udstilling.

Det er og har altid været frivilligt at deltage i udstillingerne.

Vi skal være aktive medlemmer, og det gør vi bedst, hvis vi udstiller.

Hvis udstillingsstedet er fundet, kunne vi lave et fælles arrangement der og findes inspiration.

9. FB

Instagram

Margit sørger for FB og Instagram.Gruppen kan ikke laves offentlig.

Kan vi lave en PR-gruppe.

#Seriøsstrikforsjov

Slår en side op, hvor en fra hver lokalgruppe lægger noget op.

10. Hvor tit skal vi lave et stort fælles arrangement Max to om året, hvor generalforsamlingen er det ene.Ønsker om udflugt.

Det er tilladt for alle at tage initiativ til en udflugt og invitere de andre med.

Anden lørdag i juni er der strik i det offentlige rum. World Wide Knit in Public.

11. Indkommende forslag Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 15. maj.Ændres til:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel og afholdes en gang årligt inden 15.maj.

12. Bestyrelsesvalg Pia fra Viborg vil gerne forsætte som kasserer og er valgtKirsten fra Viborg tager 2 år

Vivi fra Vejle tager 1år.

Hanne fra Vejle tager 2 år.

Anette Viborg tager 1 år.

Anne-Dorte suppleant

Mie fra Århus er revisor

Bente fra Århus er revisor suppleant

Margit fortsætter med FB og Instagram

13. Evt. Fælles arrangement –Emnet er RUMLIG FORM

En hurtig gennemgang af, hvordan man laver #Seriøsstrikforsjov

Til den ekstra ordinære generalforsamling fortsætter Suppleant og revisor

Udflugt til Læsø på et eller andet tidspunkt.

Vilje og positivt syn på foreningen.

Advertisement