Referater

Referater fra generalforsamlinger:

 Generalforsamling-2017  —  Generalforsamling-2016 —  Generalforsamling-2015  —  Generalforsamling-2014 —  Generalforsamling-2013

Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning – 2013  —  Formandens beretning – 2017

Årsregnskab:

Årsregnskab 2017

Referat fra generalforsamling lørdag 22. april 2017

 

1.       Valg af dirigent og referent Karen Sandager er dirigent.

Anne-Dorte Hertzum er referent.

2.       Bestyrelses beretning ved formanden ·         Beretningen blev læst op og bliver lagt ind på hjemmesiden.

·         I år er det 10 gang ”Seriøst strik” holder udstillinger.

·         Vi skal overveje, om workshops er noget ”Seriøst strik” skal afholde.

·         Vi kunne holde ét års pause, og så se, om det er det, der skal til.

·         Generalforsamlingen kunne flyttes til kl. 10 om formiddagen og så vare hele dagen inklusiv workshops.

·         Heldagsture kunne være en mulighed.

·         Beretningen er godkendt.

 

3.       Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Flot arbejde Lene gør med regnskabet.

Karen Sandager siger tak for køb af giner og mulighed for leje af bil.

Regnskabet blev godkendt med stor ros til Lene.

4.       Kontingent ·         Lene fortalte om overvejelser som bestyrelsen har gjort sig vedrørende kontingentstigning.

·         Drøftelse af hvem, der skal være med i foreningen.

·         Udstillingen er gruppens DNA.

·         Fordele og ulemper ved kontingentstigning.

·         Drøftelse om udstillingssteder. Karen Sandager sagde, der er mange steder, der ikke er interesseret i strik.

·         Skal udstillingerne være langt fra grupperne eller tæt på grupperne!

 

5.       Bestyrelses forslag er, at kontingent stiger til 200 kroner. Forslaget til kontingensstigning er vedtaget.
6.       Indkomne forslag

Herunder udstillingsforslag for 2018

Snørklede snoninger fik 14 stemmer

Farven grøn fik 14.

 

Vi laver en formulering, hvor de to emner bliver sat sammen.

7.       Valg af kasserer – Lene ønsker genvalg. Lene er genvalgt.
8.       Valg til bestyrelse:

To medlemmer er på valg Mariann og Elsebeth. Elsebeth ønsker ikke genvalg.

Hanne Pjedsted stiller op og blev valgt.

Mette Kusk stiller op og blev valgt.

 

 

9.       Valg af suppleanter Emmy Hansen er valgt som suppleant

Solveig Andersen er valgt som suppleant

 

10.   Valg af revisor Bente Lippert
11.   Valg af revisorsuppleant. Birte Kveiborg
12.   Valg af arbejdsgrupper.

Udstillingsgruppen. Karen og Inger vil gerne fortsætte.

 

Arrangementsgruppen. Der er fire i gruppen, som ikke ønsker genvalg, så der må nye kræfter til.

Karen Sandager

Inger Skærbæk

Jette Nørgaard

Annette Lindberg

blev alle valgt til udstillingsgruppen.

 

Jette Korsbak

Tora Nielsen

Jytte Nauerby

blev alle valgt til arrangements- turgruppe

 

13.   Lille gennemgang af hjemmesiden Hanne lavede en lille gennemgang af hjemmesiden.
14.   Evt. ·         Drøftelse af spørgsmål/forespørgsler på mail – hvor længe skal der gå med at svare på en mail.

·         Hvor mange skal der være om at have tjek på Gmail?

·         Kunne det være en mulighed at give bestyrelses mail til alle, så der kan svares hurtigere.

·         Emne til næste bestyrelsesmøde – hvad gør vi med svar tilbage på mail!

 

 

15.   Kaffe og kage
16.   Charlotte Kaae holder foredrag, om at sige sit job op og springe ud som designer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer