Afholdelse af arrangementer i lokalgrupper

Retningslinjer for afholdelse af arrangementer i lokalgrupperne.

Hvis en lokalgruppe vil afholde et arrangement, skal forslaget igennem bestyrelsen, (mest en formalitet, men for at det ikke løber løbsk eller der inviteres langt væk fra.)

Man kan spørge et medlem fra andre lokalgrupper om at komme og lære en teknik fra sig, dette skal være ulønnet, men foreningen betaler vedkommendes kørsel m 2kr/pr km.

Hvis vedkommende er en professionel underviser, der udbyder lign. Workshops, skal man selv aftale med vedkommende, hvad de skal have for det, og så skal lokalgruppen, dele udgiften ud på antal deltagere. Altså ingen over-eller underskud. Foreningen betaler stadig kørsel a 2kr/pr km.

Man må også som lokalgruppe arrangere en workshop/foredrag med en lønnet gæste-underviser udenfor foreningen. Invitation skal så også gives til hele foreningen (hvilket den i øvrigt altid skal) så alle har mulighed for at tilmelde sig.

Arrangementet skal hvile i sig selv, og betalingen herfor påhviler deltagerne efter samme metode – udgift delt lige mellem deltagerne.

Vær opmærksom på mindste antal deltagere, og forhør om muligheden for aflysning ved mandefald, og evt. sidste dato for aflysning.

Reklamer