Køreplan udstillingsgruppen

 vedr. fællesudstillingerne i Seriøst Strik for Sjov

 • Udstillingsgruppen består af 3-4 personer – valgt på generalforsamlingen
 • Temaet for det kommende års udstilling besluttes af generalforsamlingen
 • Oplæg til kommende udstilling udarbejdes af udstillingsgruppen ud fra idemagerens beskrivelse.
 • Udstillingsgruppen sørger for tidsplan vedr. kommende udstilling
  1. Tilmelding
   • Foreløbig tilmelding af projekt omkring 1. november
   • Bindende tilmelding med beskrivelse af projekt og udmelding vedr. omfang af dette ca. 1. februar
   • Afleveringsdato og sted ca. 1. marts
  2. Udstillingsplan inkl. aftaler med steder og tidsperioder. Bestyrelsen orienteres om udstillingssteder.
  3. Plakat og foldere vedr. udstillingen
  4. Flytning og opstilling af udstillingen – evt. i samarbejde med lokale medlemmer
  5. Afsluttende nedpakning af udstillingen og fordeling af værkerne til lokalgrupperne

 

 • Hvis udstillingsgruppen ikke har mulighed for at låne transporter til flytning af udstillingen, kan en brugbar bil lejes på foreningens regning.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for selve åbningen af en ny udstilling – arrangement, tale(r) o. lign. Gruppen orienterer bestyrelsen om udstillingens åbningstidspunkt. Efterfølgende udstillingsåbninger tager nærmeste lokalgruppe sig af.
 • Udstillingsgruppen sender mail rundt hver gang udstillingen skifter opholdssted.

 

Det er udstillingsgruppens erfaring, at

 • Det er praktisk, at gruppens medlemmer ikke bor for langt fra hinanden
 • Den samlede udstillingsplan laves ved starten af forløbet
 • ”Udstillingsruten” lægges, så der bliver mindst mulig kørsel fra gang til gang
Reklamer