Generalforsamling 2018

Der afholdes

ordinær generalforsamling i foreningen den 21. april kl 13-17 i Silkeborg

i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg)

Før selve generalforsamlingen vil Jette Korsbak fortælle om sit koncept med ”Vandrestrik”.

Der vil blive serveret kaffe/ kage efter Jettes indlæg, så man bedes tilmelde sig generalforsamlingen inden 7. april af hensyn til plads og forplejning til  strikforsjovmail@gmail.com ( NB: hvis du tilmelder dig, vil vi tillade os at forvente, at du kommer).

Der indkaldes til vores ordinære generalforsamling 21. april fra kl ca. 15.00 med følgende dagsorden ifølge vedtægten:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Kontingent
 5. Indkomne forslag, herunder forslag til udstillingstema for 2019.
 6. Valg af kasserer og bestyrelse (fem personer) På valg er følgende: Bitten Pedersen, Kirsten Odgaard og Anne-Dorte Hertzum. Alle genopstiller.
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper
 11. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingens dagsorden (også til udstillingstema) skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse og sendes på gmailen:strikforsjovmail@gmail.com, senest 7. april.

Endelig dagsorden med indkomne forslag fremsendes til medlemmerne via mail senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med stor strikkehilsen, på vegne af bestyrelsen i ”Seriøst strik… for sjov”.

Mariann Jensen