Generalforsamling 2017

Se referatet fra generalforsamlingen!

 

Indkaldelse til generalforsamling 2017 i ”Seriøst strik… for sjov”

 lørdag 22. april kl. 13-17

i Medborgerhuset,  Bindslevplads 5,​ 8600 Silkeborg

(Der er en helt ny P-kælder meget tæt på Medborgerhuset)

Efter generalforsamlingen vil Charlotte Kaae fortælle om sit spændende liv, efter at hun sprang ud som fuldtidsdesigner. www.bykaae.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Programmet:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelses beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Kontingent
 5. Indkomne forslag (herunder udstillingstema for 2018) samt valg af tema.
 6. Bestyrelses forslag er, at kontingent stiger til 200 kroner.
 7. Valg af kasserer. Lene ønsker genvalg.
 8. Valg til bestyrelsen:
  To medlemmer er på valg Mariann og Elsebeth.
  Elsebeth ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Valg af arbejdsgrupper.
  Arrangementsgruppen. Der er fire i gruppen, som ikke ønsker genvalg, så der må nye kræfter til. Udstillingsgruppen. Karen og Inger vil gerne forsætte.
 13. Lille gennemgang af hjemmesiden
 14. Evt.
 15. Kaffe
 16. Charlotte Kaae holder foredrag om at sige sit job op og springe ud som designer.

 

Ad 5. Forslag til generalforsamlingen, herunder tema til udstilling 2018 (og gerne forslag til aktiviteter) bedes sendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen ved mail: elsebethsolskin@gmail.com (senest d. 8. april).
Indkomne forslag, herunder forslag til tema 2018, udsendes derefter til alle medlemmer via mails.