Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016 i ”Seriøst strik… for sjov”
søndag den 13. marts kl. 13-17

i medborgerhuset ”Lunden” , Vestergade 74 8600 Silkeborg (- hvor vi holdt jubilæumsfesten).

cropped-serioesstrik.jpg

FotoGeneralforsIndkald2016

FØR generalforsamlingen, kl. ca. 13- 14.30: indlæg ved Stine Leth fra Århus. Se www.stineleth.dk

 

 Kl 14.30: kaffe og generalforsamling (ca. 15.15)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og af referent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Kontingent (for 2017)
 5. Indkomne forslag (herunder udstillingstema for 2017 og også gerne forslag til fælles aktiviteter i 2016)
 6. Valg af kasserer: Lene Lykkegaard Hansen, der er stedfortræder for Birgitte Clausen (Lene stiller gerne op)3 medlemmer er på valg: Anne Dorte Herzum (modtager genvalg)                                                Hanne Pjedsted (ønsker pause)
 7.                                                + valg af et medlem fra evt. ny Holstebro gruppe
 8.                                                Bitten Pedersen (modtager genvalg)
 9. og af bestyrelse
 10. Valg af to suppleanter
 11. Valg af revisor (Bente Lippert (modtager genvalg?)
 12. Valg af revisorsuppleant (Karen Boe- modtager genvalg?)
 13. Valg af arbejdsgrupper:
  1. udstillingsgruppen (der er pt. kun 2 i gruppen.. og gruppen bør udvides til 4- måske ud over, at der vælges en fra hver lokalgruppe som udstillings-kontaktperson)
  2. arrangementsgruppen (modtager genvalg)
 14. Eventuelt

Ad 5. Forslag til generalforsamlingen, herunder tema til udstilling 2017 (og gerne forslag til aktiviteter) bedes sendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen ved mail hanne@designstrik.dk (senest 2. marts). Indkomne forslag, herunder forslag til tema 2017, udsendes derefter til alle medlemmer via mails.    

M v h Bestyrelsen