Generalforsamling 2014

Indkaldelse til generalforsamling 2014 i ”Seriøst strik… for sjov”
StrikForSjov-logobilledeDer indkaldes hermed til generalforsamling lørdag 26. april kl. 13-17

på Museum Silkeborg HOVEDGÅRDEN, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg (P ved havnen eller ved Kvickly – ikke på museet!)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4. Kontingent (for 2014)

5. Indkomne forslag (herunder udstillingstema for 2015 og forslag til fælles aktiviteter)

6. Valg af kasserer og af bestyrelse (i år er formand og et medlem på valg)

a. 2 medlemmer er på valg: Hanne Pjedsted (modtager genvalg)
b. Birthe Kobæk (modtager ikke genvalg)

7. Valg af to suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. valg af arbejdsgrupper:

a. udstillingsgruppen (genvalg?)
b. arrangementsgruppen (alle modtager genvalg)

11. Eventuelt

Ad 5. Forslag til generalforsamlingen, herunder strikketema til udstilling 2015, bedes sendt til formanden på hanne@designstrik.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. (dvs. 12. april)

Efter generalforsamlingen kl. ca. 15: kaffe og hygge

Og så får vi besøg af kvinderne bag ”Garn Garagen”, der vil fortælle om deres garner, butik og deres internethandel.  Se www.garn-garagen.dk
GarnGaragen

Advertisement